TEAMBUILDING- integracja grupy

BĘBNY- NAJSTARSZA INTEGRACJA ŚWIATA

Nazywam się Rysiek Bazarnik. Jestem twórcą nowej kategorii i zdobywcą 2 rekordów wpisanych do Światowej Księgi Rekordów Guinness’a w ŁĄCZENIU LUDZI DŹWIĘKIEM. Jako animator, artysta i wykładowca prowadziłem bębniarskie warsztaty integracyjne w kraju, w Europie i w Azji.

(moja kolekcja to ok. 800 bębnów afrykańskich). Setki razy prowadziłem teambuilding dla wielkich kilkuset osobowych grup.

Granie tak wielu osób razem daje poczucie potęgi dźwięku, poczucie siły wspólnoty.

 „Badanie z 2001 roku, które możemy znaleźć w Journal of Evidence-BasedComplementary and AlternativeMedicine, pokazuje, w jaki sposób ćwiczenia rytmiczne z bębnami mogą wpłynąć korzystnie na osoby, które są poddawane silnej presji społecznej i emocjonalnej(managerowie średniego i wyższego szczebla) problemy oraz są wystawione na chroniczny stres. Autorzy badań mówią, że “bębnienie jest niewerbalną, uniwersalną aktywnością, która opiera się na kolektywistycznym aspekcie różnych kultur i nosi znamiona terapii”.

„Magazyn Evolutionary Psychology w 2012 opublikował inne badanie, przeprowadzone przez Wydział Psychologii Eksperymentalnej przy Uniwersytecie Oxford. Badano jak wykonywanie muzyki, w tym gra na bębnie, w przeciwieństwie do pasywnego słuchania, zwiększa próg wytrzymałości na ból i jest połączona z uwalnianiem endorfin. Naukowcy doszli do wniosku, że “aktywne wykonywanie muzyki powoduje wysoki poziom endorfin, a nie muzyka sama w sobie”.