Krąg Rytmu

Rytm jest czymś co istnieje w nas od zawsze, określa nasz byt(każdy nasz organizm pracuje w cyklach rytmicznych),

dlatego nawiązujemy do pierwotnej tradycji naszego gatunku, do naturalności.

Stąd właśnie odwołanie do archetypów kultury-bębnów i plemiennych rytmów,

które u zarania określało wspólnotę walcząca wspólnie o przetrwanie, w której każdy posiadał swój ważny udział.

Proponujemy rytmy, które przez swoją naturalność zostaną zaakceptowane przez uczestników, przez ich zmysły, gdyż istnieją w naszych organizmach od zawsze.