Krąg Rytmu

Rytm jest czymś co istnieje w nas od zawsze, określa nasz byt(każdy nasz organizm pracuje w cyklach rytmicznych),

dlatego nawiązujemy do pierwotnej tradycji naszego gatunku, do naturalności.

Stąd właśnie odwołanie do archetypów kultury-bębnów i plemiennych rytmów,

które u zarania określało wspólnotę walcząca wspólnie o przetrwanie, w której każdy posiadał swój ważny udział.

Proponujemy rytmy, które przez swoją naturalność zostaną zaakceptowane przez uczestników, przez ich zmysły, gdyż istnieją w naszych organizmach od zawsze.

„Zauważyłeś, że wszystko co Indianin tworzy jest zamknięte w formie kręgu, ponieważ Siła Świata zawsze działa cyklicznie i wszystko dąży do bycia okrągłym…
Niebo jest okrągłe i słyszałem, że Ziemia jest okrągła jak piłka i wszystkie gwiazdy. Wiatr w swych najsilniejszych porywach wiruje. Ptaki budują gniazda w kształcie kręgów, bo ich religia jest jak nasza…
Nawet pory roku tworzą powtarzający się cykl zmian. Życie człowieka jest cyklem od dzieciństwa do dzieciństwa, i tak jest ze wszystkim czym porusza Siła Świata.” ~ Czarny Łoś
1863-1950, Szaman Siuksów Oglala