Warsztaty bębniarskie dla dzieci i młodzieży

Ucząc muzyki de facto nie uczymy muzyki- tworzymy przyszłość dziecka
Świadomie lub nie w młodej osobie wykształca się kreatywne podejście do świata.
Odpowiadamy sobie na pytanie jak to jest być muzykiem, grać razem, słuchać się
nawzajem, współgrać, uzupełniać i … okazuje się , że filozofia wykonywania muzyki
jest niezwykle bliska filozofii twórczego bycia i działania w codziennych sferach życia.

Pradawna Radość Grania- Tu również znajdujemy wartości ponad muzyczne, które stymulują: umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność pracy w grupie, empatię i umiejętność słuchania innych osób.

Te zajęcia wzmacniają poczucie własnej wartości każdego dziecka. Każde dziecko może też
w sposób szczególny odczuć swą wartość dla grupy, klasy i jej sukcesu, jej radości

Tu krok po kroku uczymy małych regularnych zwycięstw. Osiągając dużo, zauważalnie budujemy w dziecku świadomość własnego talentu. Przyzwyczajamy młodego człowieka do tryumfu. Wszczepiamy też poczucie euforii grania w grupie.

Dzieci słyszą odczuwają i uświadamiają sobie, że zwyciężają